Met behulp van dit schema maak je als leerkracht/begeleider een grove schatting van het niveau van de leerling op verschillende domeinen.
Per domein staan drie beschrijvingen. Je bekijkt, eventueel in overleg met ondersteunende disciplines binnen de school, welke het beste bij de leerling past. Ook ouders kunnen de lijst invullen.

Er is een driedeling in niveaus:

  • een beschrijving die aansluit bij doelen uit de stamlijn
  • een beschrijving die aansluit bij niveau 1 t/m 4 van de domeinen
  • een beschrijving die aansluit bij niveau 5 t/m 6 van de domeinen
x