Naar aanleiding van het verschijnen van het landelijk doelgroepenmodel, een initiatief van het LECSO en HUB-Noord-Brabant, heeft het LECSO de CED-Groep gevraagd de leerlijnen voor een aantal ontwikkelingsdomeinen te herzien.

Voor de onderdelen Schriftelijke taal (technisch en begrijpend lezen en spelling), Rekenen, Sociaal gedrag en Leren leren zijn nieuwe leerlijnen gepubliceerd.

Essentie van de aanpassing:

• doorgaande leerlijnen voor SO en VSO (van 4 tot 20 jarigen) gebaseerd op de kerndoelen voor ZML SO, VSO dagbesteding en VSO arbeid.
• alle leerlijnen zijn nu in principe opgebouwd uit 16 niveaus.
• de niveaus van de leerlijnen zijn gekoppeld aan functioneringsniveaus en daarmee komen de niveaus op de leerlijnen op één lijn met de functioneringsniveaus.
• voor de onderdelen taal en rekenen zijn de doelen die noodzakelijk zijn voor het behalen van de referentieniveaus 1F, 1S/2F aangegeven.

x