Het Plancius-programma geeft je ondersteuning bij de invoering en het werken met leerlijnen.

Opbouw in leerlijnen
De opbouw in de leerlijnen is als volgt: De doelstellingen voor leerlingen met het meest basale ontwikkelingsniveau staan in een stamlijn met basale ontwikkelingsdoelen, met name rondom communicatie en sensomotorische en sociaal-emotionele ontwikkeling. Wanneer de leerlingen zich verder ontwikkelen, waaieren deze basale doelstellingen uit naar vijf verschillende domeinen met leerlijnen: communicatie, sensomotorische ontwikkeling, sociaal emotionele ontwikkeling, zelfredzaamheid en spelontwikkeling. Langs die lijnen ontwikkelt de leerling zich verder. De bovengrens van deze leerlijnen sluit aan op de zml-leerlijnen. Dit maakt een eventuele overstap mogelijk wanneer blijkt dat een leerling zich toch verder kan ontwikkelen.

Geschikt voor school en kinderdagcentrum
De materialen van het Plancius-programma zijn zowel binnen een zml-school als binnen kinderdagcentra te gebruiken. Doordat op beide plaatsen gewerkt kan worden met hetzelfde systeem, kan de overgang van kinderen tussen kinderdagcentra en scholen soepeler verlopen. In de rapportage spreekt men dezelfde taal.

Planmatig aan de slag vanaf de eerste dag
Net als met de zml-leerlijnen werkt de school met de leerlijnen planmatig aan de doelstellingen. De drietrap schoolplan – groepsplan – individueel handelingsplan is hiervoor de basis. Bij de leerlingen met het meeste basale ontwikkelingsniveau ligt de nadruk vooral op een individuele aanpak en benadering. Maar wanneer leerlingen verder komen in hun ontwikkeling is werken met een groepsplan goed mogelijk en wenselijk, vanwege verhoging van effectieve instructietijd. Bij onderzoek op pilotscholen bleek dat leerlingen de activiteiten die zij in groepsverband uitvoerden beter begrepen. Én zij voelden zich meer betrokken bij de les.

Koppeling observatiecriteria aan doelen
Het Plancius-programma biedt heldere observatiecriteria waarmee de leerkracht het niveau van leerlingen op de leerlijnen bepaalt. Zo verzamelt de leerkracht gericht informatie en maakt efficiënt gebruik van de onderwijstijd. De observatiecriteria zijn direct gekoppeld aan de doelen uit de leerlijnen. De leerkracht hoeft dus zelf geen ingewikkelde vertaalslag te maken naar passende doelen. Via uitlokkaarten met didactische aanwijzingen lokt de leerkracht gedragingen of handelingen uit bij leerlingen. Hiermee observeert hij de leerling en bepaalt zijn of haar niveau.

Concrete producten en heldere beslismomenten
Het Plancius-programma levert een aantal concrete producten:
- Leerlijnen die aansluiten bij de leerlijnen ZML (In samenwerking)
- Uitloktips bij doelen uit de leerlijnen voor gerichte observatie tijdens de observatieperiode.
- Het boek 'leer mij kennen', waarin informatie wordt opgenomen over een leerling die direct toepasbaar is bij het uitvoeren van activiteiten.
- Activiteitenkaarten, waarmee gericht gewerkt kan worden aan basale ontwikkelingsdoelen en aan doelen op de vijf domeinen
- Een flexibel planningsinstrument: dit biedt ondersteuning bij het plannen van activiteiten vanaf binnenkomst van de leerlingen tot vertrek. Daarnaast laat het zien hoe praktisch kan worden gewerkt met niveaudifferentiatie.
Om voor deze doelgroep een aanbod te creëren dat waar mogelijk op elkaar is afgestemd, is er onder de vlag van de LVC-3 overleg tussen de CED-Groep, Vijfwijzer/ Eowyn, Seminarium voor Orthopedagogiek (OVM), SLO en KPC

Downloads
De leerlijnen voor leerlingen met een IQ tot 35 kunt u op op deze pagina downloaden.

Meer informatie?

Neem contact op met Hanke Geurts
x