LANDJE 5 OTTERS 296

Over de leerlijnen

De CED-Groep stond aan de wieg van de eerste leerlijnen in 2003. Inmiddels zijn leerlijnen de ruggengraat van het onderwijs. Er is een indrukwekkende hoeveelheid leerlijnen beschikbaar voor peuters, het speciaal onderwijs (so), primair onderwijs (po) en voor voortgezet speciaal onderwijs (vso). Voor alle leerlijnen geldt dat ze ondersteunend zijn. Ze schrijven dus niet voor wat je moet doen, maar helpen je bij het plannen van doelen en leerinhoud én bij het registreren van de ontwikkeling van leerlingen. Leerlijnen ondersteunen op het niveau van de leerling, de groep en de hele school.

Leerlijnen peuters
Voor de peuters zijn er ontwikkellijnen voor de nulgroep én voor de voorschoolse periode.

Leerlijnen speciaal onderwijs
Voor het so zijn de volgende leerlijnen voor je beschikbaar.

  • Leerlijnen so bestaan uit vakspecifieke leerlijnen (bijvoorbeeld Rekenen) en leergebiedoverstijgende leerlijnen (bijvoorbeeld Leren leren).
  • Leerlijnen zml zijn voor zeer moeilijk lerende leerlingen. Ook deze zijn verdeeld in vakspecifieke en leergebiedoverstijgende leerlijnen.
  • Leerlijnen emb-Plancius zijn voor leerlingen met een IQ lager dan 35. Deze leerlijnen zijn verdeeld over verschillende domeinen.

Leerlijnen primair onderwijs
Voor het po zijn er zowel vakspecifieke leerlijnen (bijvoorbeeld rekenen, spelling) als leergebiedoverstijgende leerlijnen (bijvoorbeeld Leren leren en Sociaal-emotioneel)

Leerlijnen voortgezet speciaal onderwijs
Voor het vso zijn de volgende leerlijnen ontwikkeld.

Meer weten?

Wij helpen je graag bij de implementatie van de leerlijnen. Neem contact met ons op.
x