IKC AMALIA dreumes muizen 207

Peuters

Ontwikkellijnen peuters

De CED-Groep heeft ontwikkellijnen voor zowel de nulgroep (startgroep) als de voorschoolse periode (peuterspeelzalen en kinderdagverblijven). Onze adviseurs helpen je om de ontwikkeling van kinderen in beeld te brengen en te volgen.

Doelen

De lijnen zijn gebaseerd op de doelen van het SLO (Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling) en sluiten aan op de leerlijnen voor het basisonderwijs van de CED-Groep. We geven met de lijnen informatie over de vorderingen van de kinderen op de doelen die behaald moeten zijn om een goede start in groep 1 te kunnen maken.

Ontwikkelingsgebieden
Wat een kind moet kunnen bij aanvang van groep 1 ligt vast (SLO, 2012). Het SLO beschrijft doelen op de volgende ontwikkelingsgebieden:

• taal: mondelinge taalvaardigheid, ontluikende en beginnende geletterdheid
• rekenen: getallen, meten, meetkunde
• sociaal-emotionele ontwikkeling: zelfbeeld/ identiteit, zelfstandigheid, sociaal gedrag/ sociale vaardigheid, werkhouding en concentratie
• motoriek: groot (grof), klein (fijn)

Download de ontwikkellijnen peuters