Hoe richt ik mijn onderwijs in voor leerlingen met een ontwikkelingsleeftijd tot 24 maanden?

Het Plancius-aanbod van de CED-Groep biedt een systematische aanpak waarmee je op een gestructureerde wijze het niveau van de leerling bepaalt, doelen selecteert en deze koppelt aan activiteiten uit de database. Door overzichtelijke dagmomentkaarten blijf je grip houden op de uitvoering van de activiteiten. De verschillende themakaarten inspireren je om veel voorkomende thema’s zoals lente, dieren en kleuren verder in te vullen.

Plancius is ontwikkeld in nauwe samenwerking met scholen voor ZML en diverse KDC’s. Wil je een passend onderwijsaanbod realiseren, wat tegemoetkomt aan de zeer specifieke behoefte van leerlingen met een ernstige cognitieve beperking? Neem contact met ons op.

De leerlijnen Plancius kun je op deze pagina downloaden.

Plancius voor so

Plancius voor vso

x