BLIJBERG 745

po/sbo

Leerlijnen po/sbo

Leerlijn Spelling
De leerlijn Spelling is ontwikkeld in het kader van 'Opbrengstgericht werken met de leerlijn spelling'. Er wordt een voorzet gedaan voor een koppeling met zowel de Cito-toetsing als de methodiek 'Spelling langs de lijn''.

Leerlijnen Sociaal gedrag en Leren leren
Deze leerlijnen vallen onder de vakoverstijgende kerndoelen van het so, maar kun je goed gebruiken binnen het po/sbo voor leerlingen bij wie het leren niet vanzelf gaat. Denk bijvoorbeeld aan zorgleerlingen of leerlingen met ambulante begeleiding vanuit het speciaal onderwijs.