BLIJBERG 745

po/sbo

Leerlijnen po/sbo

Of het nu om specifieke vakken gaat of om bredere thema’s: een leerlijn helpt je met het plannen en doelgericht vormgeven van je onderwijs. Je kunt de beschikbare leerlijnen voor het po/sbo downloaden onderaan deze pagina. Over een aantal leerlijnen in het basisonderwijs vertellen we eerst wat meer.

Uitgelicht: Leerlijn Spelling
De leerlijn Spelling is in 2018 ontwikkeld in het kader van 'Opbrengstgericht werken met de leerlijn spelling'. In de leerlijn vind je een voorzet voor een koppeling met de Cito-toetsing en de methodiek 'Spelling langs de lijn'

Uitgelicht: Leerlijnen Sociaal gedrag en Leren leren
Heb je leerlingen bij wie het leren niet vanzelf gaat? Deze leerlijnen vallen onder de leergebiedoverstijgende kerndoelen van het so, maar kun je goed gebruiken binnen het po/sbo. Denk bijvoorbeeld aan zorgleerlingen of leerlingen met ambulante begeleiding vanuit het speciaal onderwijs. Natuurlijk geldt: de leerlijnen schrijven je de wet niet voor, maar zijn ondersteunend.

We hoeven niet langer de voorgeprogrammeerde lesjes van de methodes af te draaien, maar kunnen binnen de leerlijnen en doelen zelf creatief aan de slag om lessen te bedenken.

Danique van Wouw, bovenbouwleerkracht sbo De Toermalijn

Leerlijnen vakoverstijgend (po/sbo)

Meer weten?

Wij helpen je graag bij de implementatie van de leerlijnen.
x