Thorbecke 577 UITSNEDE

vso

Leerlijnen vso

Voldoen aan de kwaliteitswet vso
Sinds 2013 is de kwaliteitswet vso van kracht. Het doel van deze wet: de rechten en kansen voor jongeren in het speciaal onderwijs verbeteren. Om succesvol te kunnen zijn in het leven is er natuurlijk meer nodig dan taal, rekenen en vakkennis. De drie uitstroomprofielen in het vso kennen dan ook vakspecifieke en vakgebiedoverstijgende leerdoelen. Deze vakgebiedoverstijgende leerdoelen zijn minstens zo belangrijk en vinden een plaats in levensloopbegeleiding.

Brede ontwikkeling
Het accent ligt op dus op een brede ontwikkeling. Er is aandacht voor kennis en vaardigheden, maar net zo goed voor de ontwikkeling van sociale, communicatieve en emotionele aspecten. De vakgebiedoverstijgende kerndoelen richten zich op het functioneren van jongeren op de gebieden leren, werken, burgerschap, wonen en vrije tijd. Zoek je leerlijnen voor Uitstroombestemming (Vervolg)Onderwijs? Hier zijn alleen de leergebiedoverstijgende leerlijnen van toepassing.

Leerlijnen Uitstroomprofiel Arbeid en Dagbesteding

We hebben de nieuwe kerndoelen voor het Uitstroomprofiel Arbeid en Dagbesteding opgenomen in de grotendeels herziene leerlijnen. De versie van de vso-leerlijnen 2007-2010 blijven beschikbaar en kun je bij ons opvragen.

Download hieronder de leerlijnen voor het Uitstroomprofiel Arbeid en Dagbesteding

Verantwoording herziening leerlijnen

Leerlijnen VSO versie 2007-2010

De leerlijnen VSO versie 2007-2010 blijven beschikbaar en kunnen opgevraagd worden bij Kitty de Bruin via onderstaande button.

Leerlijnen emb:

Leerlijnen voor ernstig meervoudig beperkte leerlingen vind je op de emb-pagina.

Advies nodig?

Wij helpen je graag bij de implementatie van de leerlijnen. Neem contact met ons op.
x