De leerlijn wijst de weg

Verdwaal je ook weleens in de hoeveelheid stappen die je met je leerlingen moet zetten om bij de gestelde doelen te komen? Het vraagt nogal wat om al deze stappen goed te plannen én te voorzien van passende leerinhoud. Leerlijnen wijzen de weg. Dit doen ze op het niveau van de leerling, de groep en de school. Daarnaast zet je leerlijnen in voor het registreren van de ontwikkeling van leerlingen.

Op weg naar referentieniveaus

In de Wet referentieniveaus is tot in de puntjes vastgelegd wat kinderen op basisscholen moeten leren. Het referentieniveau beschrijft wat kinderen aan het eind van de basisschool (en sbo/so) moeten kennen en kunnen op het gebied van taal, lezen en rekenen. Er zijn twee niveaus:

  • 1F: een fundamenteel niveau voor alle kinderen
  • 1S: een streefniveau voor de kinderen die méér kunnen

In de leerlijnen vind je de tussendoelen naar het eindniveau dat de school wil bereiken. Deze tussendoelen zijn zowel beschreven op het niveau van de leerling, als op het niveau van de groep en de school. Aan de basis en verdere ontwikkeling van iedere leerlijn ligt uiteraard een gedegen onderwijskundig kader.

Van leerlijn naar referentieniveau

Bij de implementatie van de leerlijnen ondersteunen we zowel de leerkracht, de ib’er als de directie. We begeleiden onder andere bij het opstellen van schoolstandaarden, leerroutes en gedifferentieerde groepsplannen. Daarbij onderscheiden we drie arrangementen: basisarrangement, intensief arrangement en verdiept arrangement.

Het resultaat: een onderwijsaanbod waarmee je voldoet aan de wettelijke eisen, op een manier die werkbaar is voor de leerkrachten en leerlingen. Halen jullie het referentieniveau?

Meer weten?

Wil je meer informatie over het implementeren van de leerlijnen op je school, neem dan contact op met ons.
x