Plancius is gebaseerd op de leerlijnen voor leerlingen met een IQ tot 35. De leerlijnen zijn ontwikkeld voor de volgende domeinen:

1. Sociaal-emotionele ontwikkeling
2. Communicatie
3. Zelfredzaamheid
4. Sensomotorische ontwikkeling
5. Spelontwikkeling.

Voor het VSO is de leerlijn spelontwikkeling omgezet in de leerlijn taakontwikkeling. De doelen verwijzen naar VSO-achtige taken, bijvoorbeeld het accepteren van variatie in de opdracht (eerst schroeven in een doosje doen en daarna kaarsjes in een doos doen).

x