LANDJE 5 OTTERS 200

begeleiding

Begeleiding en advies

De leerlijn als ruggengraat
De beste kansen voor ieder kind. Als onderwijsprofessional streef je er dagelijks naar om die kansen te creëren. Tegelijkertijd is het vaak zoeken voor de klas en weet je: dit kan beter. Het is niet voor niets dat de CED-Groep een groot aanbod aan leerlijnen heeft. Leerlijnen leveren de randvoorwaarden voor goed gepland, doelgericht onderwijs. Ze vormen de ruggengraat van het onderwijs.

Begeleiding en advies
Hoe werk je nu eigenlijk goed met leerlijnen? Welke kies je? Hoe zet je ze optimaal in? Onze onderwijsexperts staan voor je klaar met advies, begeleiding en trainingen. Wat heeft jouw school nodig? In overleg met elkaar stellen we dit vast. Zo ontstaat er een traject op maat.

Leerlijnen in combinatie
Soms is een flexibele, krachtige ruggengraat niet voldoende en is er meer nodig om het onderwijsstelsel goed te laten bewegen. We lichten hier een beproefde aanpak uit, die prima hand in hand gaat met de inzet van leerlijnen.

Opbrengstgericht werken in 4D (OGW in 4D)
Deze combinatie leidt jullie naar de gedroomde hogere prestaties van leerlingen én naar betere leerkrachtvaardigheden. De 4 D’s staan voor: Doelen, Data, Duiden en Doen. De begeleiding richt zich onder andere op schoolambities, leeraanbod en leerkrachtvaardigheden. Zowel vakspecifieke en vakgebiedoverstijgende leerlijnen komen aan de orde.

Bijvoorbeeld: de leerlijn Leren leren is een traject om het taakgericht gedrag en het eigenaarschap van de leerlingen te versterken. Dit past naadloos in het programma van OGW in 4D. Of de leerlijn Seksuele vorming, die we zowel voor het so als vso hebben. In het traject ontwikkelt de school onder andere een visie, een aanbod én het team is daarna in staat om het uit te voeren.

Meer mooie combinaties

Andere producten van de CED-Groep die ook gekoppeld zijn aan leerlijnen:

Hoe kunnen we jou verder helpen?

Heb je een inhoudelijke vraag?

Neem contact op met Kitty de Bruin

Advies of hulp nodig?

Neem contact op met Hanke Geurts
x