LANDJE 5 OTTERS 200

Begeleiding

Begeleiding en advies

Met leerlijnen registreer je de ontwikkeling van leerlingen en de planning - op leerling-, groeps- en schoolniveau. De CED-Groep ondersteunt zowel de leerkracht, ib’er als directie bij de implementatie van de leerlijnen.

Referentieniveaus

In de wet op de referentieniveaus is vastgelegd wat de kinderen op jouw school moeten leren. Het referentieniveau beschrijft wat kinderen aan het eind van de basisschool (en sbo/so) moeten kennen en kunnen op het gebied van taal, lezen en rekenen. Er geldt een fundamenteel niveau (voor alle kinderen) en een streef-niveau (voor de kinderen die ‘meer’ kunnen). Je vult zelf in via welke leerlijnen en tussen-doelen je het eindniveau denkt te bereiken. Als u de leerlijnen en leerdoelen per jaar nauwkeurig vastlegt, voldoe je aan de wettelijke eisen en zet je een belangrijke stap in de richting van doelgericht werken door leerkrachten. En doelgericht werken is een voorwaarde om de resultaten te verbeteren.

De CED-Groep begeleidt je team bij:
• de schoolstandaard (doelen die je school stelt);
• leerlijnen voor taal, lezen en rekenen (plus de doelen per jaar);
• leerlijnen, gedifferentieerd naar de mogelijkheden van de leerlingen. Daarbij onderscheiden we leerlingen die het basisarrangement volgen, leerlingen die het intensief arrangement nodig hebben en leerlingen voor wie het toparrangement beter is.

Resultaat
Je onderwijsaanbod voldoet aan de wettelijke eisen. Je beschikt over leerlijnen voor taal, lezen en rekenen. Ook voor kinderen die meer c.q. minder aan kunnen dan het basisarrangement zijn de leerlijnen/leerdoelen uitgewerkt.

Informatie
Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met de CED-Groep.

LANDJE 5 OTTERS 196

Meer weten?

Neem contact met ons op. We helpen je graag.

Direct contact