De 7 thema’s die binnen Plancius zijn uitgewerkt zijn:

1. Communiceren en sociaal contact onderhouden
2. Bereiden van gezond voedsel
3. Gezond leven en gezond blijven
4. Persoonlijke hygiëne, uiterlijke verzorging en kleding
5. Verrichten van huishoudelijk werk
6. Het verzorgen van planten en dieren
7. (het vinden van) vrijetijdsbesteding die bij me past.

De thema's zijn verder uitgewerkt in kerntaken, waar activiteiten voor zijn gemaakt.

Communiceren en sociaal contact onderhouden

x