BLIJBERG 589

so

Leerlijnen so


In de periode 2010 tot 2012 zijn alle leerlijnen herzien. In de map Basisleerlijnen Kerndoelen so (Leerlijnen so - overig, onderaan deze pagina) vind je de meest recente leerlijnen die voldoen aan de huidige kerndoelen.

Aanpassingen
• afstemming van de leerlijnen so en vso met uitstroom arbeid op de referentieniveaus taal en rekenen;
• aanpassing van de leerlijnen vso op de nieuwe kerndoelen;
• aanpassingen naar aanleiding van voorgestelde wijzigingen door scholen/ gebruikers;
• betere onderlinge afstemming van de leerlijnen;
• vernieuwde versie van het ‘Dakpanmodel’ uit Duiden en doen (Struiksma, 2011)
• kleuring van uitstroombestemmingen in de leerlijnen taal en rekenen voor so met uitzondering van zml.

Verantwoording
Voor ieder type leerlijnen is een verantwoording geschreven, waarin je kunt lezen welke aanpassingen zijn doorgevoerd en hoe de herziene leerlijnen zijn opgebouwd.

Invoeren van gegevens
We zijn ons er zeer van bewust dat de herziening van de leerlijnen bij jou op school leidt tot aanpassingen. Eén van die aanpassingen betreft het invoeren van gegevens in het leerlingvolgsysteem. We voeren gesprekken met Datacare over de invoering van de herziene leerlijnen in het systeem. Als we daar nieuws over hebben dan kun je dit vinden op deze website.

Vragen?
Mocht je na het lezen van de verantwoordingen nog vragen hebben dan kun je uiteraard contact met ons opnemen.n Je kunt dan een mail sturen aan Dirk Jan Begemann, D.begemann@cedgroep.nl

N.B. Scholen die graag gebruik maken van clusterspecifieke leerlijnen kunnen deze ook op deze pagina vinden. Deze leerlijnen stammen echter uit 2007 en zijn daarmee niet actueel.