sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Publicaties

Brochure Leerlijnen in perspectief (pdf)
Leerlijnen in relatie tot uitstroombestemming

Focus op feiten
Met Focus op feiten kunt u datagestuurd en opbrengstgericht werken met het Onderwijscontinuüm CED-Groep®. Focus op Feiten is gebaseerd op ervaringen met scholen bij de invoering van het werken met het Onderwijscontinuüm.
Bestellen in de webwinkel

Alles is data
Op basis van data kunnen leerkrachten hun lessen effectiever maken, zodat de leeropbrengsten omhoog gaan. Maar hoe doe je dat? In de nieuwe uitgave 'Alles is Data' wordt het op eenvoudige wijze uiteen gezet. Wilt u een indruk van het boekje?
Bestellen in de webwinkel
Download gratis hoofdstuk 3

Resultaten tellen  
Gebruik maken van data om het onderwijsleerproces te versterken is één van de manieren om tot betere leeropbrengsten te komen. De nieuwe uitgave van de CED-Groep Resultaten tellen gaat uitgebreid op deze materie in. Het boekje biedt concrete handvatten om direct met opbrengstgericht werken aan de slag te gaan. Het kan ook worden gebruikt om kritisch te kijken naar de manier waarop de school opbrengstgericht werken kan invullen.
Bestellen in de webwinkel

Duiden en doen
Werken aan kerndoelen, referentieniveaus, leerstandaarden, leerlijnen, ontwikkelingsperspectieven, leerroutes, uitstroomniveaus enzovoort, met de leerresultaten als uitgangspunt. Duiden en Doen is zowel geschreven voor het (V)SO als voor het PO!
Bestel in de webwinkel

Koppeling Cito-toetsen en ZML leerlijnen
Wat is de samenhang tussen het functioneringsniveau van leerlijnen op reguliere Cito-toetsen en het niveau op de ZML-leerlijn? In onderstaand document wordt een indicatie voor een koppeling gegeven.
Download koppeling Cito-toetsen en ZML leerlijnen

Direct contact

Communicatie
 • Ons werk

  Samen met professionals in het onderwijs werken we aan kansen voor álle kinderen. Haal het beste uit uzelf én uit uw leerlingen met onze praktische oplossingen voor in de klas, inspirerende leermiddelen, effectieve professionalisering en begeleiding.

 • Over de CED-Groep

 • Direct naar

 • Aanmelden nieuwsbrief

  Blijft op de hoogte van het laatste nieuws en achtergronden van de CED-Groep.

  Aanmelden
 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599