sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Leerlijnen taal en rekenen

In de periode 2010 tot 2012 zijn alle leerlijnen herzien. Hierbij zijn onderstaande aanpassingen gedaan:
• afstemming van de leerlijnen SO en VSO met uitstroom arbeid op de referentieniveaus taal en rekenen;
• aanpassing van de leerlijnen VSO op de nieuwe kerndoelen;
• aanpassingen naar aanleiding van voorgestelde wijzigingen door scholen/ gebruikers;
• betere onderlinge afstemming van de leerlijnen;
• vernieuwde versie van het ‘Dakpanmodel’ uit Duiden en doen (Struiksma, 2011)
• kleuring van uitstroombestemmingen in de leerlijnen taal en rekenen voor SO met uitzondering van ZML.

Verantwoording
Voor ieder type leerlijnen is een verantwoording geschreven, waarin u kunt lezen welke aanpassingen zijn doorgevoerd en hoe de herziene leerlijnen zijn opgebouwd.

Invoeren van gegevens
We zijn ons er zeer van bewust dat de herziening van de leerlijnen bij u op school leidt tot aanpassingen. Eén van die aanpassingen betreft het invoeren van gegevens in het leerlingvolgsysteem. We voeren gesprekken met Datacare over de invoering van de herziene leerlijnen in het systeem. Als we daar nieuws over hebben dan kunt u dit vinden op deze website.

 

 

Direct contact

Dirk Jan Begemann
 • Ons werk

  Samen met professionals in het onderwijs werken we aan kansen voor álle kinderen. Haal het beste uit uzelf én uit uw leerlingen met onze praktische oplossingen voor in de klas, inspirerende leermiddelen, effectieve professionalisering en begeleiding.

 • Over de CED-Groep

 • Direct naar

 • Aanmelden nieuwsbrief

  Blijft op de hoogte van het laatste nieuws en achtergronden van de CED-Groep.

  Aanmelden
 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599