sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciƫle doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Leerlijnen PO/SBO

Leerlijn Spelling
De leerlijn Spelling is ontwikkeld in het kader van 'Opbrengstgericht werken met de leerlijn spelling'. Er wordt een voorzet gedaan voor een koppeling met zowel de Cito-toetsing als de methodiek 'Spelling langs de lijn''.

Leerlijnen Sociaal gedrag en Leren leren 
Deze leerlijnen vallen onder de vakoverstijgende kerndoelen van het SO, maar kunt u goed gebruiken binnen het PO/SBO voor leerlingen bij wie het leren niet vanzelf gaat. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan zorgleerlingen of leerlingen met ambulante begeleiding vanuit het speciaal onderwijs.

U vindt de leerlijnen in het linkermenu.

Meer informatie?
Neem contact op met Jeroen Meijboom, j.meijboom@cedgroep.nl

 

Direct contact

Jeroen Meijboom
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599