sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Ontwikkellijnen peuters

De CED-Groep biedt ontwikkellijnen voor zowel de nulgroep (startgroep) als de voorschoolse periode (peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Ze helpen u om de ontwikkeling van kinderen in beeld te brengen en te volgen. De lijnen zijn gebaseerd op de doelen van het SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling) en sluiten aan op de leerlijnen voor het basisonderwijs van de CED-Groep. Ze geven u daarmee ook informatie over de vorderingen van de kinderen op de doelen die behaald moeten zijn om een goede start in groep 1 te kunnen maken. 

Wat een kind moet kunnen bij aanvang van groep 1 ligt vast (SLO, 2012). Het SLO beschrijft doelen op de volgende ontwikkelingsgebieden:
• taal: mondelinge taalvaardigheid, ontluikende en beginnende geletterdheid
• rekenen: getallen, meten, meetkunde
• sociaal-emotionele ontwikkeling: zelfbeeld/ identiteit, zelfstandigheid, sociaal gedrag/ sociale vaardigheid, werkhouding en concentratie
• motoriek: groot (grof), klein (fijn)

Downloaden
De verschillende ontwikkellijnen kunt u op deze pagina (in het linkermenu) downloaden.

 

 

Direct contact

Tanja Gerritsen
 • Ons werk

  Samen met professionals in het onderwijs werken we aan kansen voor álle kinderen. Haal het beste uit uzelf én uit uw leerlingen met onze praktische oplossingen voor in de klas, inspirerende leermiddelen, effectieve professionalisering en begeleiding.

 • Over de CED-Groep

 • Direct naar

 • Aanmelden nieuwsbrief

  Blijft op de hoogte van het laatste nieuws en achtergronden van de CED-Groep.

  Aanmelden
 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599