Programma Homerus

Homerus biedt een aanpak voor het opbrengstgericht werken aan vaardigheden op het gebied van leren leren en sociaal-emotionele ontwikkeling. Bij de leerlijnen leergebiedoverstijgend en voorbereiding op dagbesteding zijn lessenreeksen ontwikkeld. Bij deze lessen zijn fotoverhalen gemaakt voor op het digibord. Deze fotoverhalen vormen het startpunt om aan een vakoverstijgende vaardigheid te werken. Daarbij geven we adviezen over hoe je met de leerlingen ‘in gesprek kunt gaan’ en tips hoe je als leerkracht in het VSO op allerlei momenten aan deze vakoverstijgende vaardigheden kunt werken.

Voor wie?
Homerus is ontwikkeld voor jongeren in het VSO die uitstromen naar belevingsgerichte dagbesteding.

Lesinhoud
De lessen zijn gemaakt rond belevingsverhalen die u op het digibord kunt tonen en die een introductie vormen voor ieder nieuw onderwerp. Bij deze lessen biedt Homerus gesprekstechnieken aan om leerlingen te helpen hun ervaringen te delen. De lessen zijn gebaseerd op de Plancius-leerlijnen. Homerus besteedt aandacht aan het planmatig werken en volgt daarmee de uitgangspunten van het opbrengstgericht- en datagestuurd werken.

Download de fotoverhalen
Op deze pagina kunt u de fotoverhalen downloaden die gemaakt zijn bij de lessen van Homerus.

Uitgave
Iedere VSO school met leerlingen die uitstromen richting belevingsgerichte dagbesteding mag kosteloos 1 exemplaar van Homerus aanvragen. Heeft uw school nog geen exemplaar, dan kunt u er één bestellen via Linda Jonkman.

Logo in rondje

Exemplaar Homerus aanvragen

Gelieve uw naam, schoolnaam en het adres van de school te vermelden in de email. Vermeld tevens dat u een exemplaar van Homerus wilt aanvragen.

Neem contact op