Programma Copernicus

Met financiering van het Ministerie OCW heeft de CED-Groep materialen ontwikkeld die direct aansluiten bij de leerlijnen voor leerlingen met een IQ tot 35 en de beginniveaus van de VSO-leerlijnen. Met deze materialen kunt u planmatig werken aan doelen uit de leerlijnen. Dit heeft geresulteerd in de projecten Plancius en Copernicus. Plancius is met name geschikt voor het SO, maar heeft ook een aantal voorbeeldlessen ontwikkeld voor het VSO. Copernicus daarentegen richt zich specifiek op het VSO.

Copernicus biedt uitgewerkte stappenplannen bij alledaagse taken. Met de bijbehorende aanpak kunnen leerlingen kleine succeservaringen opdoen en stapsgewijs hun zelfredzaamheid vergroten. De stappenplannen zijn gerelateerd aan doelen uit de leerlijnen bij de kerndoelen van Mens, Natuur en Techniek en Mens en Samenleving.

Uitgave
Zijn er op uw VSO-school leerlingen die uitstromen naar belevingsgerichte dagbesteding?

Logo in rondje

Vraag kosteloos een uitgave van Copernicus aan

Vermeld hierbij uw naam en de adresgegevens van de school.

Aanvragen

Meer informatie

Voor meer informatie over begeleiding bij Copernicus kunt u contact opnemen met Hanke Geurts. h.geurts@cedgroep.nl