STIP

In de so-lessen staat iedere les één leerdoel uit de leerlijn sociale competentie centraal. Zo is er een les waarin in de leerling leert om een ander te groeten. In het vso werken de leerlingen met projecten waarbij meerdere doelen rondom sociale competentie aan de orde komen. De vso-leerling leert om meerdere doelen tegelijk te kunnen toepassen.