Seksuele vorming

Ouders, verzorgers en docenten vinden het lastig: seksualiteit en leerlingen met een beperking. Wat maak je bespreekbaar? Hoe doe je dat? En – één van de meest gestelde vragen – hoe ver ga je? Vaak wordt hen- uit bescherming- de kans ontnomen om te experimenteren met verliefdheid, relaties en seksualiteit, waardoor ze er niet van kunnen leren. Lange tijd is dit bij deze leerlingen dan ook nauwelijks onderwerp van gesprek geweest. Terwijl het ontdekken van jezelf en de ander op relationeel en/of seksueel vlak een belangrijke voorwaarde is voor een seksueel gezonde, veilige én weerbare ontwikkeling. Extra ondersteuning van leerkrachten en ouders is daarbij onmisbaar.

Risico’s
Door hun beperking lopen deze kinderen echter wel tegen een aantal specifieke belemmeringen aan: ze hebben vaak moeite met het inschatten van risico’s, zijn gevoelig voor sociale druk, onvoldoende weerbaar en lopen risico op seksueel geweld. De toegang tot internet en social media heeft deze kwetsbaarheid behoorlijk vergroot. Uit het ITS rapport (2014) over sociale veiligheid komt naar voren dat scholen in het voortgezet speciaal onderwijs meer vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag rapporteren dan scholen in het reguliere onderwijs.

Leerlijn, lesmateriaal en training
Om leraren te ondersteunen werd relevant onderwijsmateriaal samengebracht en ontwikkelden Rutgers en de CED-Groep de leerlijn seksuele vorming, oudermateriaal, beeldmateriaal en een trainingsaanbod. Dit alles staat op de website www.seksuelevorming.nl/speciaalonderwijs

Direct naar lesmateriaal

Direct naar trainingsaanbod

Brochure trainingsaanbod (pdf)

Direct naar oudermateriaal