Plancius voor het VSO bestaat uit doelgerichte activiteiten voor leerlingen in het VSO met een IQ tot 35. De activiteiten zijn uitgewerkt per thema. De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van leerlingen in het VSO. Het gaat over zaken die ze in hun dagelijks leven of in de nabije toekomst in wonen, werken of vrije tijd (gaan) tegenkomen. Alle activiteiten bevatten uitwerkingen van doelen die passen bij een ontwikkelingsleeftijd van 0 tot ongeveer 24 maanden. U stimuleert hiermee de ontwikkeling op de domeinen die zijn uitgewerkt voor leerlingen met een IQ tot 35, te weten sociaal-emotionele ontwikkeling, sensomotorische ontwikkeling, communicatie, zelfredzaamheid en taakontwikkeling.

Leerlijnen

Handleiding

Thema’s