Voor elk doel staat beschreven op welke wijze u als leerkracht/begeleider het doelgedrag kunt uitlokken. De uitloktips (Word) gebruikt u bij het bepalen van het niveau van de leerling.