Voor de fijne niveaubepaling vult u als leerkracht/begeleider (in overleg met ondersteunende disciplines binnen school) de digitale niveaulijsten in. Aan de hand van het schema 'basale behoeften van de ontwikkeling' weet u welke lijsten u voor een leerling moet invullen.

De scorelijsten zijn digitaal.
• U zet een ‘ja’ bij doelen waarvan u weet dat de leerling ze beheerst, een ‘nee’ bij doelen die de leerling niet beheerst.
• Bij doelen waar twijfel bestaat gebruikt u de uitloktips. Door deze uit te voeren, vult u de gegevens aan totdat bij elk doel op de lijst een ‘nee’ (niet behaald) of een ‘ja’ (behaald) staat.
• Bekijk, voordat u besluit op een hoger niveau te gaan werken met een leerling, goed de doelen uit het niveau waarop de leerling de meeste doelen behaald heeft. Een leerling hoeft niet alle doelen behaald te hebben uit een niveau voordat hij naar het volgende niveau gaat, maar soms zijn doelen uit een niveau voorwaardelijk voor doelen op een hoger niveau.