Lege formats

Indien u activiteiten die u reeds doet op school ook wilt omzetten volgens het format waarin de Plancius-activiteiten staan, kunt u gebruik maken van de lege formats. Er is een format voor niveau A en B en een format voor niveau 1-6.