Het Plancius programma bestaat uit een aantal onderdelen die u in het menu links kunt aanklikken. Als u het gehele programma wilt uitvoeren dan doorloopt u de volgende stappen:

  • U vult het boekje ‘Leer mij kennen’ in om gericht informatie te verzamelen over uw leerlingen
  • U gaat het niveau van uw leerlingen op de leerlijnen bepalen, waarbij u gebruik kunt maken van de hulpmiddelen onder het kopje niveaubepaling
  • Bij doelen die u stelt voor uw leerlingen kunt u activiteiten kiezen uit de database
  • U kunt de dagmomentkaarten (onder 'activiteiten') raadplegen om aan doelen te werken tijdens dagmomenten, zoals verzorging, eten en drinken en bij binnenkomst.
  • Laat u tot slot ook eens inspireren door de voorbeeld-themakaarten (onder 'activiteiten').

Veel succes en plezier bij het gebruiken van de Plancius materialen!