sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciƫle doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Uitstroomprofiel arbeid en dagbesteding

Sinds 2013 is de kwaliteitswet VSO van kracht. Deze wet wil de rechten en kansen voor jongeren in het speciaal onderwijs verbeteren.

Naast de leergebiedspecifieke kerndoelen in de drie uitstroomprofielen in het VSO spelen de leergebiedoverstijgende kerndoelen een belangrijke rol. Deze krijgen in levensloopbegeleiding een plaats. Het accent ligt op een brede ontwikkeling. Er is aandacht voor de ontwikkeling van kennis en vaardigheden, maar evenzeer voor de ontwikkeling van sociale, communicatieve en emotionele aspecten. De leergebiedoverstijgende kerndoelen richten zich op het functioneren van jongeren op de gebieden leren, werken, burgerschap, wonen en vrije tijd.

De CED-Groep heeft de nieuwe kerndoelen voor de uitstroombestemming arbeid en dagbesteding opgenomen in de grotendeels herziene leerlijnen. Deze kunt u downloaden in het linkermenu! 

Voor de uitstroombestemming (vervolg)onderwijs zijn alleen de leergebiedoverstijgende leerlijnen van toepassing. 

De leerlijnen VSO versie 2007-2010 blijven beschikbaar en kunnen opgevraad worden bij Jeroen Meijboom, j.meijboom@cedgroep.nl

Contact
Heeft u vragen? Stuur een mailtje naar Jeroen Meijboom, j.meijboom@cedgroep.nl

 

Direct contact

Jeroen Meijboom
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599