sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Rekenboog

De herziene leerlijnen Rekenen 2011 kunt u downloaden op http://www.rekenboog.nl. Op deze website  vinden scholen, leraren en begeleiders van zeer moeilijk lerenden uitgebreide, praktische informatie over betekenisvol reken-wiskundeonderwijs.

De leerlijnen van Rekenboog zullen in de herziene leerlijnen van 2012 zo veel mogelijk een-op-een worden overgenomen voor het vakgebied Rekenen/Wiskunde. Als u als ZML-school dus nu al vast wilt beginnen met het invoeren van de nieuwe leerlijnen, kunt u goed beginnen met de leerlijnen van Rekenboog. 

Meer informatie?
Jeroen Meijboom. j.meijboom@cedgroep.nl

 

Direct contact

Jeroen Meijboom
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599