sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Leerlijnen ZML

Leerlijnen ZML zijn ontwikkeld voor SO en VSO scholen in het ZML-onderwijs.

 • Leerlijnen SO ZML

  De leerlijnen ZML zijn herzien. Door de komst van kerndoelen voor het VSO zijn er aparte leerlijnen voor het VSO ontwikkeld. Deze sluiten geheel aan bij de leerlijnen voor het SO ZML. De herziene leerlijnen voor SO ZML lopen nu t/m niveau 9. In ...

  Lees meer

  Leerlijnen voor leerlingen met een IQ tot 35: Plancius

  De leerlijnen voor leerlingen met een IQ tot 35 bevatten doelen voor leerlingen met een ontwikkelingsleeftijd tussen 0 en 24 maanden. De eindniveaus van deze leerlijnen sluiten aan bij de beginniveaus (niveau 1) van de ZML-leerlijnen. Klik v...

  Lees meer
 • Leerlijn STIP

  In de so-lessen staat iedere les één leerdoel uit de leerlijn sociale competentie centraal. Zo is er een les waarin in de leerling leert om een ander te groeten. In het vso werken de leerlingen met projecten, waarbij meerdere doelen rondom socia...

  Lees meer

  Rekenboog

  De herziene leerlijnen Rekenen 2011 kunt u downloaden op http://www.rekenboog.nl. Op deze website  vinden scholen, leraren en begeleiders van zeer moeilijk lerenden uitgebreide, praktische informatie over betekenisvol reken-wiskundeonderwijs.De ...

  Lees meer
 • Leerlijn seksuele vorming

  Ouders, verzorgers en docenten vinden het lastig: seksualiteit en leerlingen met een beperking. Wat maak je bespreekbaar? Hoe doe je dat? En – één van de meest gestelde vragen – hoe ver ga je? Vaak wordt hen- uit besche...

  Lees meer

  Doorlopende leerlijnen

  Voor de onderdelen Schriftelijke taal (technisch en begrijpend lezen en spelling), Rekenen, Sociaal gedrag en Leren leren zijn nieuwe leerlijnen gepubliceerd. Essentie van de aanpassing: doorgaande leerlijnen voor SO en VSO (van 4 tot 20 ...

  Lees meer
 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599